Elérhetőségek

Spalding Alapítvány

Sola Scriptura Teológiai Főiskola működését a Spalding Teológiai Képzésért Alapítvány támogatja.

Spalding Alapítvány
2051 Biatorbágy, Füzes utca 83/A
Adószám: 18692938-2-13

 

Rektori Hivatal és Tanulmányi Osztály

 

Cím: 1121 Budapest, Remete út 16/a
Postacím: 1536 Budapest, Postafiók 253.
Telefon: (06-1) 391-01-80
Mobil: (06-20) 379-62-60
Fax: (06-1) 391-01-82
E-mail:
Hivatali idő: hétfő, kedd, csütörtök 10.00-16.00 óra
                             szerda                              13.00-16.00 óra

 

Levelező tagozatos konzultációk

A levelező tagozatos Teológia szak konzultációinak bérelt helye

Budapesti Corvinus Egyetem Államigazgatási Kar
1118 Budapest Ménesi u. 5.

 

A Főiskola vezetése és szervezeti egységei

 

Rektor Dr. Vankó Zsuzsanna
Főtitkár Dr. Neparáczki Nándor
Tanulmányi Osztály vezető (mb.)
Ságer Melinda
Rektori hivatal vezető Dr. Neparáczki Nándor
Minőségügyi vezető Dr. Prancz Zoltán
Gazdasági igazgató Aradiné Kadlicskó Edina

 

Szolgáltató egységek

 

Könyvtár vezető Lilik Laura

 

Szakfelelősök

 

Teológia szak Dr. Vankó Zsuzsanna
Biblikumok szakirányú továbbképzés Dr. Horváth Orsolya
Bibliaalapú lelkigondozás szakirányú továbbképzés Dr. Vankó Zsuzsanna

 

Tanszékvezetők

 

Ószövetségi Tanszék Dr. Reisinger János
Újszövetségi Tanszék Dr. Szathmáry Sándor
Rendszeres Teológia Tanszék Dr. Vankó Zsuzsanna
Gyakorlati Teológia Tanszék Dr. Vankó Zsuzsanna
Egyháztörténeti Tanszék Dr. Köbel Szilvia

 

A főiskolán működő bizottságok vezetői

 

Tanulmányi Bizottság Dr. Horváth Orsolya
Kreditátviteli Bizottság Takács Szabolcs
Tudományos Tanács Dr. Horváth Orsolya
Intézményi Minőségbiztosítási és Értékelő Bizottság Dr. Prancz Zoltán
Tudományos Diákkör Dr. Horváth Orsolya

 

Oktatók elérhetőségei

 

Ószövetségi Tanszék

 

Dr. Reisinger János tanszékvezető főiskolai tanár
Dr. Prancz Zoltán főiskolai docens

 

Újszövetségi tanszék

 

Dr. Szathmáry Sándor tanszékvezető professzor emeritus
Dr. Horváth Orsolya főiskolai docens
Takács Szabolcs főiskolai tanársegéd

 

Rendszeres teológiai tanszék

 

Dr. Vankó Zsuzsanna tanszékvezető főiskolai tanár
Dr. Horváth Orsolya főiskolai docens
Dr. Prancz Zoltán főiskolai docens

 

Gyakorlati teológia tanszék

 

Dr. Vankó Zsuzsanna tanszékvezető főiskolai tanár
Dr. Végh József főiskolai adjunktus
Molnár Szabina főiskolai gyakornok

 

Egyháztörténeti tanszék

 

Dr. Köbel Szilvia megbízott tanszékvezető főiskolai docens
Holló Péter főiskolai tanársegéd