Segédanyagok

Rendezés:    Dátum szerint [régiek felül]     Tantárgyak szerint


2014. április 16.

Újszövetség-ismeret 2.
Főiskolai segédlet II. rész

2014. február 3.

Általános tudnivalók
Szakdolgozat útmutató

2014. január 16.

Rendszeres teológiai szeminárium 1.
Vizsgakövetelmény

2013. december 23.

Izrael története 1.
Szóbeli tételsor

2013. december 3.

Egyetemes egyháztörténet 1.
Jegyzet

2013. november 14.

Egyetemes vallástörténet 1.
Hallgatói segédlet és vizsgakövetelmény
Újszövetség-ismeret 1.
Főiskolai segédlet I. rész

2013. május 23.

Az apostoli kortörténet
Vizsgakövetelmények

2013. május 21.

Izrael története 2.
Jefte

2013. április 24.

Jézus példázatai 2.
Jegyzet - 4. rész
Az apostoli kortörténet
Jegyzet

2013. március 11.

János evangéliuma (kiegészítés)
Tantárgyleírás, követelmények

2013. február 20.

János evangéliuma (kiegészítés)
Egyéni feldolgozást segítő kérdések
Páli levelek 2.
Vizsgán számonkérhető igehelyek
Páli levelek 2.
Vizsgatételek

2012. december 18.

A Biblia és a képzőművészet 1.
A Golgota
A Biblia és a képzőművészet 1.
Jézus Krisztus szenvedéstörténete
A Biblia és a képzőművészet 1.
A képelemzés elvei
A Biblia és a képzőművészet 1.
A tékozló fiú története
A Biblia és a képzőművészet 1.
Jézus Krisztus születéstörténete

2012. december 17.

Jézus példázatai 1.
Segédanyag (átdolgozott változat) 3. rész

2012. december 3.

Izrael története 1.
Lehetséges vizsgakérdések

2012. november 23.

Jézus példázatai 1.
Vizsgakérdések
A hívő ember és az államhatalom 1.
Négy ószövetségi példa

2012. szeptember 27.

Páli levelek 1.
Vizsgán számonkérhető igehelyek
Páli levelek 1.
Tematika, követelmények
Páli levelek 1.
Vizsgatételek

2012. június 11.

Nagy prófétai könyvek 2. (Ésaiás, Jeremiás, Ezékiel)
Segédanyag Ezékiel könyvéhez

2012. május 21.

Izrael története 2.
Lehetséges vizsgakérdések

2012. május 11.

Izrael története 2.
Mózes kora
Izrael története 2.
Bírák kora és az egységes királyság
Római levél
Főiskolai Jegyzet I-IV. rész

2012. április 12.

Izrael története 2.
Sámuel I. könyve írásmagyarázat
Izrael története 2.
Sámuel II. könyve írásmagyarázat

2012. március 7.

Általános tudnivalók
Általános záróvizsga-tájékoztató és tételsor - Teológia (lev.)

2012. január 6.

Nagy prófétai könyvek 1. (Dániel könyve)
Szóbeli tételek

2011. december 22.

Bibliai etika és antropológia 1.
Érzelmeink titokzatos világa

2011. december 19.

Izrael története 1.
Mózes és az Egyiptomból való kivonulás

2011. december 7.

A hívő ember és az államhatalom 1.
A keresztény ember viszonya az államhatalomhoz Róm 13,1-7 fényében

2011. október 11.

Izrael története 1.
Az ószövetségi Izrael története - 1. fejezet

2011. szeptember 19.

Egyetemes vallástörténet 1.
Vankó Zsuzsa - A kinyilatkoztatást nem ismerők üdvösségének kérdése

2011. május 8.

Felekezettörténet 2.
Vizsgakövetelmények

2011. május 7.

A Biblia népei
Az ókori Szíria
A Biblia népei
Vizsgakérdések - 2. rész

2011. május 6.

Zsidókhoz írt levél 2.
Vizsgakövetelmény
Zsidókhoz írt levél 2.
Főiskolai oktatási segédlet - IV. rész

2011. május 3.

Római levél
Vizsgakövetelmények

2011. április 27.

Bibliai etika és antropológia 2.
Szigorlati tételek
A Biblia keletkezéstörténete és hermeneutikája 2.
Szigorlati tételek

2011. április 12.

A Biblia népei
A filiszteusok

2011. március 28.

Zsidókhoz írt levél 2.
Főiskolai oktatási segédlet - III. rész

2011. március 22.

A Biblia népei
A hükszoszok
A Biblia népei
Vizsgakérdések

2011. március 6.

Izrael története 2.
Vizsgakövetelmény és segédanyag
A Biblia népei
A kánaániták
A Prédikátor könyve alapeszméi és hatástörténete
Vizsgakövetelmény

2011. február 28.

Filozófiatörténet 2.
Lehetséges vizsgakérdések
Filozófiatörténet 1.
Tantárgyleírás, követelmények

2011. január 3.

Zsidókhoz írt levél 1.
Vizsgakövetelmény
Római levél (kiegészítés)
Vizsgakövetelmény

2010. december 29.

Zsidókhoz írt levél 1.
Főiskolai oktatási segédlet - II. rész
Római levél (kiegészítés)
Segédanyag 3. rész

2010. december 28.

A Biblia tanításainak rendszere 1.
Igei kívánalmak

2010. december 23.

Izrael története 3.
Hazatérés a fogságból
Izrael története 3.
Szigorlati tételek vázlata

2010. december 19.

A Biblia keletkezéstörténete és hermeneutikája 1.
A protestantizmus és a Biblia a XVI. században (olvasmány; nem vizsgaanyag)

2010. december 12.

Felekezettörténet 1.
Vizsgakövetelmények

2010. december 9.

Egyetemes egyháztörténet 1.
Számon kérhető évszámok
Egyetemes egyháztörténet 2.
Számon kérhető évszámok

2010. november 29.

Jézus példázatai 1.
Segédanyag (átdolgozott változat) 2. rész

2010. november 25.

Római levél (kiegészítés)
Segédanyag 1. rész
Római levél (kiegészítés)
Segédanyag 2. rész

2010. november 24.

Jézus példázatai 1.
Segédanyag (átdolgozott változat) 1. rész

2010. november 19.

Az Ószövetség világa
Timna és Arad
Izrael története 3.
Megosztott királyság kora 2.

2010. november 18.

Zsidókhoz írt levél 1.
Főiskolai oktatási segédlet - I. rész

2010. október 19.

Izrael története 3.
Megosztott királyság kora 1.

2010. október 7.

Izrael története 3.
Szigorlati tételsor

2010. szeptember 21.

Filozófiatörténet 1.
Lehetséges vizsgakérdések
János evangéliuma
Szóbeli vizsgatételek
János evangéliuma
Tantárgyleírás, követelmények
János evangéliuma
Egyéni feldolgozást segítő kérdések

2010. szeptember 19.

Az Ószövetség világa
Tudnivalók
Izrael története 1.
Kurzusleírás
Az Ószövetség világa
Jegyzet
Izrael története 3.
Kurzusleírás, szigorlati tételsor

2010. június 2.

Homiletikai szeminárium 2.
Öntörvényű természet vagy teremtő és fenntartó Isten?

2010. május 13.

Magyarországi egyháztörténelem 2.
Lehetséges vizsgakérdések
Magyarországi egyháztörténelem 2.
Az 1848-as forradalom, a neoabszolutizmus, a dualizmus és a XX. század
Magyarországi egyháztörténelem 2.
Vizsgán számon kérhető évszámok

2010. május 12.

Az ószövetségi bölcsességirodalom
Vizsgakövetelmény

2010. május 10.

A Biblia tanításainak rendszere 4.
Igei kívánalmak A Bibliai tanítások rendszere vizsgára
A Biblia tanításainak rendszere 2.
Igei kívánalmak A Bibliai tanítások rendszere vizsgára

2010. április 30.

A Biblia és a régészet I.
A kánaáni népek régészeti kultúrája
Genezis
Őstörténet 3.

2010. április 23.

Magyarországi egyháztörténelem 2.
A jozefinizmus és a reformkor egyházpolitikája
Magyarországi egyháztörténelem 2.
A barokk és a felvilágosodás korának egyháztörténete Magyarországon

2010. április 20.

Jézus élete 2.
Vizsgakérdések
Az ószövetségi történelem kronológiája
2. órai anyag
Az ószövetségi történelem kronológiája
1. órai anyag
Az ószövetségi történelem kronológiája
3. órai anyag

2010. április 13.

Genezis
Őstörténet 2.

2010. március 11.

Magyarországi egyháztörténelem 2.
Az ellenreformáció Magyarországon

2010. március 2.

Genezis
Őstörténet
Genezis
Vizsgaanyag
Egyetemes vallástörténet 2.
Vizsgaanyag
Genezis
Bevezetéstan

2010. február 12.

Izrael története 3.
Az intertestamentális kor

2010. február 5.

A Biblia és a régészet I.
Bibliai városok

2010. január 8.

A Biblia tanításainak rendszere 3.
Vizsgakövetelmények

2009. december 15.

Az Ószövetség világa
4. órai anyag
Messiási jövendölések 1.
Tematika és 1-4. vázlat
Messiási jövendölések 1.
Jézus „portréja” a messiási jövendölésekben

2009. december 6.

A Biblia és a régészet I.
Az izraelita kor
Az Ószövetség világa
2. órai anyag (111,0 MB!)
Az Ószövetség világa
1. órai anyag (39,4 MB!)
A Biblia és a régészet I.
A bibliai régészet legkiemelkedőbb leletei
A Biblia és a régészet I.
Kánaáni kor 2.
Az Ószövetség világa
3. órai anyag (84,1 MB!)
A Biblia és a régészet I.
Kánaáni kor 3.

2009. december 1.

Magyarországi egyháztörténelem 1.
Vizsgán számon kérhető évszámok - I. félév
Magyarországi egyháztörténelem 1.
A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon
Magyarországi egyháztörténelem 1.
A magyar egyház helyzete a vegyes házbeli királyok idején
Magyarországi egyháztörténelem 1.
Lehetséges vizsgakérdések - I. félév

2009. november 24.

Magyarországi egyháztörténelem 1.
A kereszténység megjelenése Magyarországon, államvallássá formálódása
Magyarországi egyháztörténelem 1.
Az egyház megerősödése és működése az Árpád-házi királyok idején

2009. november 6.

A Biblia és a régészet I.
Kánaáni kor 1.
A Biblia és a régészet I.
Bevezetés a Bibliai régészetbe

2009. október 19.

A szenvedélybetegek és családtagjaik lelkigondozása 1.
Az alkoholizmus kialakulása

2009. október 16.

A szenvedélybetegek és családtagjaik lelkigondozása 1.
Az AA. klubmozgalom megalapítójának története
Jézus élete 1.
Vizsgakérdések

2009. szeptember 22.

Bibliai etika és antropológia 1.
A keresztény teológia felosztása

2009. szeptember 11.

Lelkigondozástan 1.
A lelki egészség és a Biblia (Sola lap, 2007-1)

2009. május 28.

Általános tudnivalók
Írásbeli beadandó feladatok formai szabályzata

2009. május 4.

A Biblia és a zeneirodalom 1.
Kérdéskörök zeneművészet vizsgára - I. félév
A Biblia és a zeneirodalom 2.
Kérdéskörök zeneművészet vizsgára - II. félév

2009. április 30.

Általános tudnivalók
Zárószigorlati tételsor - Bibliaoktató szak

2009. március 9.

Messiási jövendölések 1.
Sola lap 2006/1: Az "Úr Szolgájának" szenvedése és megdicsőülése

2009. január 1.

Lelkigondozástan 1.
A depresszió
Lelkigondozástan 1.
A lelkigondozás speciális esetei II.
Bibliai etika és antropológia 1.
Vizsgán számonkérhető igehelyek
Lelkigondozástan 1.
A lelkigondozás speciális esetei III.
Rendszeres teológiai szeminárium 1.
Az ökumenizmus visszafordíthatatlan (dr. Tóth Károly)
Egyetemes egyháztörténet 2.
Szigorlati tételek
Messiási jövendölések 1.
Királyi temetés
Messiási jövendölések 1.
Vizsgaanyag
Messiási jövendölések 1.
Segédanyag
Messiási jövendölések 1.
Vankó Zsuzsa: Az ősevangélium (II.) Jó Hír 1991/2: 116-123.
Messiási jövendölések 1.
Vankó Zsuzsa: Az ősevangélium (I.) Jó Hír 1991/1: 21-25.
Rendszeres teológiai szeminárium 1.
A hajnalt fürkészve - Beszélgetés Jean Delumea u történésszel
Rendszeres teológiai szeminárium 1.
A vallások közötti párbeszéd - állandó ökumenikus feladat (I. Aram)
Rendszeres teológiai szeminárium 1.
Úton a kezdet és a vég között (Gánóczy Sándor, Mérleg 1999-1.)

2008. december 25.

Bibliai etika és antropológia 1.
Eredendő bűn, vagy öröklött és szerzett bűnös természet?

2008. december 17.

Messiási jövendölések 1.
4. Jeruzsálemi bevonulás

2008. november 12.

Messiási jövendölések 1.
Tematika

2008. április 10.

Egyetemes egyháztörténet 1.
Kronológiai táblázat
Egyetemes egyháztörténet 2.
Kronológiai táblázat

2008. január 28.

Messiási jövendölések 1.
Vankó Zsuzsa: Zakariás 9:9-11 exegézise (Sola Scriptura folyóira

2007. december 19.

Az Ószövetség világa
Térképek
Az Ószövetség világa
Mértékegységek

2007. december 13.

Bibliai etika és antropológia 1.
Igei követelmény
Bibliai etika és antropológia 1.
Bibliai antropológia témavázlat

2007. november 12.

Rendszeres teológiai szeminárium 1.
A konstantini fordulat történelmi jelentősége (dr. Marton József)
Rendszeres teológiai szeminárium 1.
Eredendő bűn, vagy öröklött és szerzett bűnös természet (Vankó Zsuzsa)
Rendszeres teológiai szeminárium 1.
Reflexió a Princetoni Javaslatra (Vankó Zsuzsa)
Rendszeres teológiai szeminárium 1.
A kereszténység mai irányzatai (Vankó Zsuzsa)