ETN belépés, Tanulmányi nyilvántartás

Bemutatkozás

Főiskolánk egyéni színt képvisel a magyarországi teológiai főiskolák sorában. Sola Scriptura (egyedül az Írás) Teológiai Főiskola, neve utal arra, hogy intézményünk a Biblia-tudomány, a biblikus teológia kutatását, fejlesztését és oktatását tekinti küldetésének. A bibliai iratgyűjtemény önmagában hatalmas irodalom, ezenkívül a bibliai történelem mintegy két évezredet ölel fel, amely számos ponton összekapcsolódik a világi történelemmel. A Biblia hatástörténete szintén monumentális tematika, minthogy sok szállal kötődik az egyetemes művelődéstörténethez, egészen korunkig terjedően. A hallgatók a Biblia hatástörténetével is ismerkednek tanulmányaik során, különösképpen a Biblia és a művészetek kapcsolatával.

A Biblia a kereszténység egyetemesen vallott, elismert ősforrása. Mivel ez az iratgyűjtemény áll a kutatás és az oktatás középpontjában, a főiskola által folytatott képzések alapvetően nem felekezeti jellegűek. A főiskola levelező tagozatos képzései felekezeti vagy világnézeti hovatartozástól függetlenül nyitottak mindazok számára, akik felsőfokú ismereteket kívánnak szerezni a Bibliáról. A lelkiismereti szabadság tiszteletben tartása alapelv főiskolánkon. 

A főiskola alapítási éve: 1992. Első ízben 2000-ben nyerte el a feltételes, majd 2002-ben a feltétel nélküli akkreditációt, ezt követően 2008-ban és 2014-ben. A következő képzések folynak a főiskolán: Teológia alapképzési szak (8 féléves, 240 kredites), Biblikumok bölcsészeti szakirányú továbbképzés (4 féléves, 120 kredites), Bibliaalapú lelkigondozás hitéleti szakirányú továbbképzés (2 féléves, 60 kredites). Az átlagos hallgatói létszám: 250-300 fő.

Letölthető tanulmányokHallgatói hírek

Adó 1% felajánlása

Adó 1% felajánlható intézményünknek is!

Technikai számok:
Sola Scriptura Teológiai Főiskola: 18234385-1-13
Spalding Teológiai Képzésért Alapítvány: 18692938-2-13