ETN belépés, Tanulmányi nyilvántartás

Hírek

Mostantól lehet jelentkezni a 2018-as TDK-ra!

FELHÍVÁS

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁN VALÓ  RÉSZVÉTELRE – 2018. ŐSZ

 

 

Kedves Hallgatók!

 

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Tudományos Diákköri Tanácsa (TDT) 2018. őszére meghirdeti VIII. Tudományos Diákköri Konferenciáját (TDK).

A TDK célja, hogy a legkiválóbb főiskolai hallgatók tudományos eredményeinek bemutatási és értékelési fóruma legyen, támogassa és elismerje a felsőoktatási diáktudományos tevékenység résztvevőit, mindenekelőtt a tehetséges hallgatókat, valamint segítséget adjon a kutatómunkában való továbbhaladáshoz.

 

A jelentkezés feltétele:

Az intézményi konferenciára a konferencia idején a főiskola bármelyik képzésében résztvevő hallgatók, valamint a 2017/18-os tanévben végzettek jelentkezhetnek.

 

A nevezés tartalmi feltétele egy diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunka (dolgozat), amely a képzési idő alatt (az abszolutóriumot megelőzően) készült önképzési céllal. Ennek a kb. 20-40 oldalas értekezésnek a leadási határideje 2018. szeptember 30.

 

A legjobb pályamunkák – a nevezési feltételek teljesülése esetén – a zsűri döntése alapján nevezhetnek a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK), illetve lehetőséget adunk a publikálásra is. Az OTDK-ra csak azon hallgatók pályamunkái nevezhetők, akik az intézményi konferencia idején részt vettek a főiskola BA képzésében.

 

A főiskola oktatói szeretettel várják az érdeklődő hallgatókat!

 

További információ, témaegyeztetés, jelentkezés Nagy Sándornál személyesen, vagy a nagy.sandor@sola.hu címen.

Letölthető tanulmányokHallgatói hírek

Adó 1% felajánlása

Adó 1% felajánlható intézményünknek is!

Technikai számok:
Sola Scriptura Teológiai Főiskola: 18234385-1-13
Spalding Teológiai Képzésért Alapítvány: 18692938-2-13