ETN belépés, Tanulmányi nyilvántartás

Az elfelejtett Tízparancsolat - avagy a "szabadság törvénye"„Aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe... boldog lesz...” – olvashatjuk Jakab apostol levelében. Törvény és szabadság – e két ellentétes fogalom társítása méltán kelthet az Olvasóban meghökkenést, hiszen a törvény hallatán először szigorú szabályok, korlátozó rendeletek és tárgyalótermek szigorára asszociálunk, olyasvalami­re, ami szándékainkban, cselekedeteinkben megkötöz, korlátoz, majd lesújt ránk. Másutt így fogalmaz az apos­tol e kettő kapcsolatáról: „Úgy szóljatok, úgy cseleked­jetek, mint akiket a szabadság törvénye fog meg­ítélni.” (Jak 1,25; 2,12) A szövegkörnyezet alapján jól ért­hető, hogy mindkét helyen a Tízparancsolatról beszél Jakab apostol. Méghozzá tökéletes törvénynek nevezi, amely szabadságot és boldogságot tartogat mindazok számára, akik „belenéznek”, azaz elmélyednek benne. De hogyan adhat a tiltásokat, korlátozásokat tartalmazó „Törvény” szabadságot? Miképpen lehet az ember a tör­vény és a szabadság együttes jelenlétében boldog?

Letölthető tanulmányokHallgatói hírek

Adó 1% felajánlása

Adó 1% felajánlható intézményünknek is!

Technikai számok:
Sola Scriptura Teológiai Főiskola: 18234385-1-13
Spalding Teológiai Képzésért Alapítvány: 18692938-2-13