ETN belépés, Tanulmányi nyilvántartás

Képzések

Teológia szak (alapképzés)

A képzés célja, hogy felsőfokú alapképzést nyújtson a biblikus teológia témakörében. A főiskolán művelt Biblia-tudomány jellegéből következően kifejezetten ajánljuk azoknak, akik felekezeti elkötelezettségtől függetlenül átfogó és pontos ismereteket kívánnak szerezni a keresztény/bibliai teológiáról. A képzés 240 kredites, 8 féléves, a 2006/2007-es tanévben indult nappali és levelező tagozaton.

 

Bibliaalapú lelkigondozás (szakirányú továbbképzés)

A Bibliaalapú lelkigondozás (60 kredites, 2 féléves) hitéleti képzés, teológus, Biblia-oktató, hittanár és hitoktató diplomával rendelkező hallgatók számára nyitott. Rendeltetése a speciálisan bibliai alapelvekre épülő lelkigondozás témakörökre felbontott, gyakorlatias oktatása, amint erről a honlapon olvasható képesítési és kimeneti követelmény is tájékoztat. Noha a képzés hitéleti kategóriába sorolt, a hallgatókat arra igyekszünk felkészíteni, hogy alkalmasak legyenek a segítségnyújtásra a vallástalan vagy a biblikus szemlélettől eltérő vallási meggyőződésű emberek esetében is, a lelkiismereti szabadság teljes tiszteletben tartásával.

 

Biblikumok (szakirányú továbbképzés)

A Biblikumok szakirányú továbbképzés (120 kredit, 4 félév) teológus és bölcsész diplomával rendelkező hallgatók számára nyitott. Rendeltetése, hogy a biblikumok témakörében az alapképzésen túl még elmélyültebb és specializáltabb képzést nyújtson bölcsészeti, eszmetörténeti megközelítésben. Ez a szakirányú továbbképzés állandó ösztönzést jelent a további kutatásra és fejlesztésre az oktatói kar számára is. Célkitűzés a meghirdetett tematikák állandó frissítése és a kínálat folytonos bővítése.

 

Letölthető tanulmányokHallgatói hírek

Adó 1% felajánlása

Adó 1% felajánlható intézményünknek is!

Technikai számok:
Sola Scriptura Teológiai Főiskola: 18234385-1-13
Spalding Teológiai Képzésért Alapítvány: 18692938-2-13