ETN belépés, Tanulmányi nyilvántartás

Segédanyagok

Teológia szak

 

Általános tudnivalók

Írásbeli beadandó feladatok formai szabályzata (2009. május 28.)
Szakdolgozat útmutató (2014. február 3.)
Általános záróvizsga-tájékoztató és tételsor - Teológia (lev.) (2012. március 7.)
 

A Biblia és a képzőművészet 1.

A képelemzés elvei (2012. december 18.)
A tékozló fiú története (2012. december 18.)
Jézus Krisztus születéstörténete (2012. december 18.)
A Golgota (2012. december 18.)
Jézus Krisztus szenvedéstörténete (2012. december 18.)
 

A Biblia és a régészet I.

Kánaáni kor 3. (2009. december 6.)
A bibliai régészet legkiemelkedőbb leletei (2009. december 6.)
Az izraelita kor (2009. december 6.)
Bibliai városok (2010. február 5.)
A kánaáni népek régészeti kultúrája (2010. április 30.)
Bevezetés a Bibliai régészetbe (2009. november 6.)
Kánaáni kor 1. (2009. november 6.)
Kánaáni kor 2. (2009. december 6.)
 

A Biblia és a zeneirodalom 1.

Kérdéskörök zeneművészet vizsgára - I. félév (2009. május 4.)
 

A Biblia és a zeneirodalom 2.

Kérdéskörök zeneművészet vizsgára - II. félév (2009. május 4.)
 

A Biblia keletkezéstörténete és hermeneutikája 1.

A protestantizmus és a Biblia a XVI. században (olvasmány; nem vizsgaanyag) (2010. december 19.)
 

A Biblia keletkezéstörténete és hermeneutikája 2.

Szigorlati tételek (2011. április 27.)
 

A Biblia népei

Vizsgakérdések 2016 (2016. május 23.)
A filiszteusok (2011. április 12.)
A filiszteusok (vetítés) (2016. május 25.)
Az ókori Szíria (2011. május 7.)
Az ókori Szíria (vetítés) (2016. május 25.)
A kánaániták (2011. március 6.)
A kánaániták (vetítés) (2016. május 25.)
Transzjordánia (2016. május 25.)
Transzjordánia (vetítés) (2016. május 25.)
 

A Biblia tanításainak rendszere 1.

Igei kívánalmak (2010. december 28.)
 

A Biblia tanításainak rendszere 2.

Igei kívánalmak A Bibliai tanítások rendszere vizsgára (2010. május 10.)
 

A Biblia tanításainak rendszere 3.

Vizsgakövetelmények (2010. január 8.)
 

A Biblia tanításainak rendszere 4.

Igei kívánalmak A Bibliai tanítások rendszere vizsgára (2010. május 10.)
 

Az apostoli kortörténet

Jegyzet (2013. április 24.)
Vizsgakövetelmények (2013. május 23.)
 

Az Ószövetség világa

Tudnivalók (2015.11.15.)
Mértékegységek (2007. december 19.)
Térképek (2015. október 9.)
Jegyzet (2014. május 21.)
 

Az ószövetségi bölcsességirodalom

Vizsgakövetelmény (2010. május 12.)
 

Az ószövetségi történelem kronológiája

1. órai anyag (2010. április 20.)
2. órai anyag (2010. április 20.)
3. órai anyag (2010. április 20.)
 

Bibliai etika és antropológia 1.

Érzelmeink titokzatos világa (2017. január 27.)
Eredendő bűn, vagy öröklött és szerzett bűnös természet? (2017. január 27.)
A keresztény teológia felosztása (2009. szeptember 22.)
Bibliai antropológia témavázlat (2007. december 13.)
Igei követelmény (2007. december 13.)
Vizsgán számonkérhető igehelyek (2009. január 1.)
 

Bibliai etika és antropológia 2.

Szigorlati tételek (2011. április 27.)
 

Egyetemes egyháztörténet 1.

Kronológiai táblázat (2008. április 10.)
Számon kérhető évszámok (2010. december 9.)
 

Egyetemes egyháztörténet 2.

Szigorlati tételek (2009. január 1.)
Számon kérhető évszámok (2010. december 9.)
Kronológiai táblázat (2008. április 10.)
 

Egyetemes vallástörténet 1-2.

Vankó Zsuzsa - A kinyilatkoztatást nem ismerők üdvösségének kérdése (2011. szeptember 19.)
Hallgatói segédlet és vizsgakövetelmény (2015. május 7.)
 

Felekezettörténet 1.

Vizsgakövetelmények (2010. december 12.)
 

Felekezettörténet 2.

Vizsgakövetelmények (2011. május 8.)
 

Filozófiatörténet 1.

Vizsgakövetelmény, lehetséges vizsgakérdések (2015. december 15.)
 

Filozófiatörténet 2.

Vizsgakövetelmény, lehetséges vizsgakérdések (2015. december 15.)
Segédlet a pascali fogadásérv értelmezéséhez (2015. március 18.)
 

Genezis

Őstörténet (2010. március 2.)
Vizsgaanyag (2010. március 2.)
Őstörténet 2. (2010. április 13.)
Őstörténet 3. (2010. április 30.)
Bevezetéstan (2010. március 2.)
 

Homiletikai szeminárium 2.

Öntörvényű természet vagy teremtő és fenntartó Isten? (2010. június 2.)
 

Izrael története 1.

Izrael története I-1 (2017. január 5.)
Az ószövetségi Izrael története - 1. fejezet (2011. október 11.)
Mózes és az Egyiptomból való kivonulás (2011. december 19.)
 

Izrael története 2.

Segédanyag a vizsgához 2016 (2016. május 23.)
Honfoglalás (2016. május 23.)
Dávid-Salamon (2016. május 25.)
Jefte (2013. május 21.)
Mózes kora (2012. május 11.)
Bírák kora és az egységes királyság (2012. május 11.)
 

Izrael története 3.

Megosztott királyság kora 1. (2010. október 19.)
Az intertestamentális kor (2010. február 12.)
Kurzusleírás, szigorlati tételsor (2010. szeptember 19.)
Megosztott királyság kora 2. (2010. november 19.)
Hazatérés a fogságból (2010. december 23.)
Szigorlati tételek vázlata (2010. december 23.)
Szigorlati tételsor (2010. október 7.)
 

János evangéliuma

Egyéni feldolgozást segítő kérdések (2010. szeptember 21.)
Tantárgyleírás, követelmények (2010. szeptember 21.)
Szóbeli vizsgatételek (2010. szeptember 21.)
 

János evangéliuma (kiegészítés)

Tantárgyleírás, követelmények (2013. március 11.)
Egyéni feldolgozást segítő kérdések (2013. február 20.)
 

Jézus élete 1.

Vizsgakérdések (2009. október 16.)
 

Jézus élete 2.

Az Ember és az Igazság (2017. január 27.)

Vizsgakérdések (2010. április 20.)
 

Jézus példázatai

Segédanyag (átdolgozott változat) 3. rész (2012. december 17.)
Vizsgakérdések (2012. november 23.)
Segédanyag (átdolgozott változat) 1. rész (2010. november 24.)
Segédanyag (átdolgozott változat) 2. rész (2010. november 29.)
Jegyzet - 4. rész (2013. április 24.)
 

Lelkigondozástan 1.

A lelkigondozás speciális esetei III. (2009. január 1.)
A depresszió (2009. január 1.)
A lelki egészség és a Biblia (Sola lap, 2007-1) (2009. szeptember 11.)
A lelkigondozás speciális esetei II. (2009. január 1.)
 

Magyarországi egyháztörténelem 1.

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon (2009. december 1.)
Lehetséges vizsgakérdések - I. félév (2009. december 1.)
Vizsgán számon kérhető évszámok - I. félév (2009. december 1.)
A kereszténység megjelenése Magyarországon, államvallássá formálódása (2009. november 24.)
Az egyház megerősödése és működése az Árpád-házi királyok idején (2009. november 24.)
A magyar egyház helyzete a vegyes házbeli királyok idején (2009. december 1.)
 

Magyarországi egyháztörténelem 2.

Vizsgán számon kérhető évszámok (2010. május 13.)
Az ellenreformáció Magyarországon (2010. március 11.)
A barokk és a felvilágosodás korának egyháztörténete Magyarországon (2010. április 23.)
A jozefinizmus és a reformkor egyházpolitikája (2010. április 23.)
Az 1848-as forradalom, a neoabszolutizmus, a dualizmus és a XX. század (2010. május 13.)
Lehetséges vizsgakérdések II. félév (2016. május 25.)
 

Messiási jövendölések 1.

Vankó Zsuzsa: Az ősevangélium (I.) Jó Hír 1991/1: 21-25. (2009. január 1.)
Vankó Zsuzsa: Az ősevangélium (II.) Jó Hír 1991/2: 116-123. (2009. január 1.)
Segédanyag (2009. január 1.)
Vizsgaanyag (2009. január 1.)
Sola lap 2006/1: Az "Úr Szolgájának" szenvedése és megdicsőülése (2009. március 9.)
Királyi temetés (2009. január 1.)
4. Jeruzsálemi bevonulás (2008. december 17.)
Jézus „portréja” a messiási jövendölésekben (2009. december 15.)
Tematika (2008. november 12.)
Tematika és 1-4. vázlat (2009. december 15.)
Vankó Zsuzsa: Zakariás 9:9-11 exegézise (Sola Scriptura folyóira (2008. január 28.)
 

Nagy prófétai könyvek 1. (Dániel könyve)

Szóbeli tételek (2012. január 6.)
 

Nagy prófétai könyvek 2. (Ésaiás, Jeremiás, Ezékiel)

Segédanyag Ezékiel könyvéhez (2012. június 11.)
 

Páli levelek 1.

Vizsgán számonkérhető igehelyek (2012. szeptember 27.)
Vizsgatételek (2012. szeptember 27.)
Tematika, követelmények (2012. szeptember 27.)
 

Páli levelek 2.

Vizsgán számonkérhető igehelyek (2013. február 20.)
Vizsgatételek (2013. február 20.)
 

Rendszeres teológiai szeminárium 1.

Eredendő bűn, vagy öröklött és szerzett bűnös természet (Vankó Zsuzsa) (2017. január 27.)
A konstantini fordulat történelmi jelentősége (dr. Marton József) (2007. november 12.)
A kereszténység mai irányzatai (Vankó Zsuzsa) (2007. november 12.)
A hajnalt fürkészve - Beszélgetés Jean Delumea u történésszel (2009. január 1.)
A vallások közötti párbeszéd - állandó ökumenikus feladat (I. Aram) (2009. január 1.)
Az ökumenizmus visszafordíthatatlan (dr. Tóth Károly) (2009. január 1.)
Vizsgakövetelmény (2014. január 16.)
Úton a kezdet és a vég között (Gánóczy Sándor, Mérleg 1999-1.) (2009. január 1.)
Reflexió a Princetoni Javaslatra (Vankó Zsuzsa) (2007. november 12.)
 

Római levél

Vizsgakövetelmények (2011. május 3.)
Főiskolai Jegyzet I-IV. rész (2012. május 11.)
 

Római levél (kiegészítés)

Segédanyag 2. rész (2010. november 25.)
Segédanyag 3. rész (2010. december 29.)
Vizsgakövetelmény (2011. január 3.)
Segédanyag 1. rész (2010. november 25.)
 

Újszövetség-ismeret 1.

Főiskolai segédlet I. rész (2013. november 14.)
Vizsgakövetelmény (2015. december 9.)
 

Újszövetség-ismeret 2.

Főiskolai segédlet II. rész (2014. április 16.)
Vizsgakövetelmény (2015. december 9.)
 

Zsidókhoz írt levél 1.

Főiskolai oktatási segédlet - I. rész (2010. november 18.)
Főiskolai oktatási segédlet - II. rész (2010. december 29.)
Vizsgakövetelmény (2011. január 3.)
 

Zsidókhoz írt levél 2.

Főiskolai oktatási segédlet - III. rész (2011. március 28.)
Főiskolai oktatási segédlet - IV. rész (2011. május 6.)
Vizsgakövetelmény (2011. május 6.)
 

Lelkigondozás szakirányú továbbképzés

 

Általános tudnivalók

Záróvizsga-tételek

A bibliaalapú lelkigondozás alapelvei

Érzelmeink titokzatos világa
 

A családok lelkigondozása

12 végzetes tanács a szülőknek
 

A szenvedélybetegek és családtagjaik lelkigondozása

Az alkoholizmus kialakulása (2009. október 19.)
Az AA. klubmozgalom megalapítójának története (2009. október 16.)
 

A betegek és az idősek lelkigondozása

Jézus beteggyógyításai (2016. december 6.)
Az idősek lelkigondozása (2016. december 6.)
 

A lelkigondozó személye, etikai kívánalmak

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

A lelki konfliktusokban és betegségekben szenvedők lelkigondozása

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

A haldoklók és gyászolók lelkigondozása

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

A fogyatékkal élők lelkigondozása

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

Az egészséges életmód

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

Szociológia és szociális jogi alapismeretek

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

Biblikumok szakirányú továbbképzés

 

A keresztény teremtés és gondviseléstan bibliai alapjai

Evolúciótan és bibliai teremtéstan
Isten személye, teremtő hatalma és fenntartó munkája
Teremtés vagy evolúció
 

A Prédikátor könyve alapeszméi és hatástörténete

Vizsgakövetelmény (2011. március 6.)
 

A hívő ember és az államhatalom 1.

Négy ószövetségi példa (2012. november 23.)
A keresztény ember viszonya az államhatalomhoz Róm 13,1-7 fényében (2011. december 7.)
 

Bibliai jellemrajzok

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

Pascal Biblia-értelmezése

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

Az Újszövetség eszkatalógiája

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

Szabad választás és isteni predesztináció

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

János evangéliuma – részletek írásmagyarázata

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

Példabeszédek könyve etikája

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

A bibliai költészet sajátosságai

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

Fogság utáni kispróféták

Nincs még segédanyag a tantárgyhoz.
 

Letölthető tanulmányokHallgatói hírek

 • Jelentkezni lehet TWEC angol nyelvtanfolyamra

  Jelentkezni lehet TWEC angol nyelvtanfolyamra

  TANULJ MEG ANGOLUL A SAJÁT TEMPÓDBAN!

  A TWEC angol nyelvtanuló program célja az, hogy a minimális vagy semmilyen nyelvtudással nem rendelkező felnőtteket hozzásegítse a középfokú (B2-es szintű) nyelvtudás eléréséhez, illetve a nyelvvizsga megszerzéséhez.

  Az összesen 240 órás audio-vizuális anyag 4 modulból áll (4x 60 óra).
  Ennek során az angol nyelvtant és alapvető szókincset sajátítják el a tanulók, úgy, hogy közben megtanulnak szóban és írásban kommunikálni.

  A négy modulból álló kurzus során legalább 2400 (4x 600) szót tanítok, az átvett nyelvtant és szókincset pedig egyszerre alkalmazzuk, úgy, hogy közösen illetve önállóan feldolgozunk fokozatosan nehezedő angol nyelvű olvasmányokat is (az Oxford Bookworms szintezett olvasmányaival).
  Már az első modul végére elolvasol egy angol könyvet, majd önállóan haladsz tovább a modulok közötti időszakra kijelölt olvasmányok feldolgozásával!

  Teljesen kezdő szinttől a középfokú nyelvvizsga szintjéig eljuthatsz akár egy éven belül!
  A TWEC = The Three-Week English Challenge ("A háromhetes angol kihívás") a program neve, amely 21 napos modulokra épül. A tanfolyam alapkoncepciója az, hogy a sikeres nyelvtanulás intenzív, és ideális esetben napi 4 órát vehet át a tanuló, így a pihenésre és
  gyakorlásra szánt hétvégékkel együtt három hét alatt fel lehet dolgozni a 60 órás anyagot.

  Mi biztosítjuk számodra az audio-vizuális tananyagot, a kísérő könyveket és segédanyagokat.
  A modulok között kijelölt tananyagot dolgozhatnak fel a tanulók.

  FONTOS HANGSÚLYOZNI, HOGY A TWEC PROGRAMMAL TELJESEN EGYÉNI TEMPÓBAN LEHET HALADNI, ÉS AZ ÖNÁLLÓ MUNKÁHOZ FOLYAMATOSAN SEGÍTSÉGET NYÚJTUNK.

  A tanfolyamhoz tanári segítséget vehetsz igénybe: személyes konzultáció adott időpontokban Budapesten (havi egy alkalom).

  Egy-egy modul végén vizsgát lehet tenni (írásban és szóban), majd tovább lehet lépni a következő szintekre.

  A nyelvi kurzus során folyamatosan elsajátíthatsz nyelvtanulási technikákat, melyek segítségével önállóan is eredményesen haladhatsz, és könnyedén kifejezheted magad angolul alapvető beszédhelyzetekben.

  A TWEC PROGRAM KIEMELT HANGSÚLYT FEKTET A NYELVTANULÁSSAL SZEMBENI GÁTLÁSOK OLDÁSÁRA IS.

  A 240 órás tanfolyam ára egyösszegű befizetés esetén 165.000 Ft (az összes tankönyv és segédanyag árát tartalmazza). A Sola Scriptura Teológiai Főiskola hallgatóinak további kedvezményes ár elérhető: 150.000 Ft egyösszegű befizetés esetén. Lehetőséged van a modulonkénti fizetésre is, ára 40.000 Ft/ modul (60 óra). Ezen felül a könyvek és a segédanyagok ára 5.000 Ft/modul.

  A távoktatásra angol nyelvtudással egyáltalán nem rendelkező hallgatók is bátran jelentkezhetnek.

  Várunk szeretettel, és segítünk abban, hogy az angol nyelv a mindennapjaid részévé váljon.

  A nyelvtanár Bödör Zoltán, több mint 20 éves szakmai tapasztalattal, az Eötvös József Gimnázium angol illetve a Sola Scriptura Teológia Főiskola klasszikus héber nyelvtanára.

  IDEGEN NYELVET TANULNI MINDIG ÉRDEMES, ÉS SOHA NEM KÉSŐ!

  Érdeklődni és jelentkezni 2015. szeptember 17-től lehet az alábbi elérhetőségeken:
  70 314 5753 Bödör Zoltán (nyelvtanár)
  30 290 2809 Hamburger Réka (szervező)
  twecangoltanitas@gmail.com

 • Változás a záróvizsga tételekben!

  Változás a záróvizsga tételekben!

  Új tételek kerültek beemelésre a Lelkigondozás tantárgyból, 2015. júniusától az új záróvizsga-tételsor érvényes a Teológia szakon végzők számára.

 • Diákigazolvány nyomkövető alkalmazás

  Diákigazolvány nyomkövető alkalmazás

  https://igenyles.diakigazolvany.hu/ oldalra kattintva, az oktatási azonosító megadása után látható az igénylés aktuális státusza napi frissítés mellett.

 • Elérhető iskolánk Intézményi tájékoztatója

  Elérhető iskolánk Intézményi tájékoztatója

  Alapdokumentumaink között már honlapunkon is elérhető a főiskola Intézményi tájékoztatója.
  Ezzel is szeretnénk megkönnyíteni Hallgatóink számára, hogy ezekben a kérdésekben könnyebben és gyorsabban tudjanak tájékozódni.
  Kérjük, kattintson ide az Alapdokumentumok megtekintéséhez!


Közösség
Youtube

Iratkozzon fel Youtube csatornánkra!Adó 1% felajánlása

Adó 1% felajánlható intézményünknek is!

Technikai számok:
Sola Scriptura Teológiai Főiskola: 18234385-1-13
Spalding Teológiai Képzésért Alapítvány: 18692938-2-13