ETN belépés, Tanulmányi nyilvántartás

Tudományos Diákköri konferencia

A főiskolán működő tudományos diákkörök arra adnak lehetőséget, hogy a hallgatók a kötelező tanórákon kívül is részt vehessenek csoportos, illetve egyéni tanulásban, kutatásban. A csoportos diákköri alkalmak (nyári táborok, szabad szemináriumok, kiegészítő konzultációk) lehetőséget adnak egy-egy tantárgy tanterven kívüli elmélyítésére. Az egyéni (kutató-diák) szerveződésű diákkörök pedig egy-egy hallgató tudományos pályára való felkészítését segítik elő. A főiskola tudományos diákköreinek minden nappali és levelező képzésben részt vevő hallgatója a tagja lehet. Az ebben közreműködő oktatók feladata:

  • a kiemelkedő képességű hallgatók figyelése, ösztönzése, pályakövetése
  • a kiemelkedő képességű hallgatók számára a publikálási lehetőség biztosítása (szaklap, konferenciák)
  • a kiemelkedő képességű hallgatók számára a tandíjmentesség és igény szerint az egyéni tanrend támogatása.

A főiskola tudományos diákköreinek koordinálását a Tudományos Tanács (továbbiakban TT) elnöke végzi. A diákköröket érintő ügyekben a Tudományos Tanács hallgatókkal kibővített értekezlete dönt.

A tudományos diáktevékenység egyik nyilvánossági fóruma a főiskola Sola Scriptura Teológiai Szaklapja, amely 1999 óta, töretlen folyamatosságban, minden negyedévben megjelenik. A másik publikálási lehetőség a főiskolán 2 évente (minden páros év) megrendezésre kerülő Tudományos Diákköri Konferencia (TDK). A konferenciára jelentkezés feltételeit és módját a főiskola nyilvánossá teszi honlapján, főiskolai szaklapjában, és hirdetőtábláin.

A TDK-kal kapcsolatos további információ a nagy.sandor@sola.hu címen kérhető.

TDK Archívum

pdf TDK felhívás 2018
pdf TDK felhívás 2016
pdf 2014 - Felhívás
pdf 2014 - Meghívó
pdf 2014 - M.K. Konzulensi értékelés
pdf 2014 - M.K. Opponensi értékelés
pdf 2014 - V.L. Konzulensi értékelés
pdf 2014 - V.L. Opponensi értékelés
pdf 2012 - Felhívás
pdf 2012 - Meghívó
pdf 2012 - B.A.A. Konzulensi értékelés
pdf 2012 - B.A.A. Opponensi értékelés
pdf 2012 - B.A.A. Értékelő lap
pdf 2012 - K.T. Konzulensi értékelés
pdf 2012 - K.T. Opponensi értékelés
pdf 2012 - K.T. Értékelő lap
pdf 2012 - M.I. Konzulensi értékelés
pdf 2012 - M.I. Opponensi értékelés
pdf 2012 - M.I. Értékelő lap
pdf 2012 - T.Cs. Konzulensi értékelés
pdf 2012 - T.Cs. Opponensi értékelés
pdf 2012 - T.Cs. Értékelő lap
pdf 2010 - Felhívás
pdf 2010 - Meghívó
pdf 2010 - N.Z.E. Konzulensi értékelés
pdf 2010 - N.Z.E. Opponensi értékelés
pdf 2010 - N.Z.E. Értékelő lap
pdf 2010 - N.Zs. Konzulensi értékelés
pdf 2010 - N.Zs. Opponensi értékelés
pdf 2010 - N.Zs. Értékelő lap
pdf 2010 - V.K. Konzulensi értékelés
pdf 2010 - V.K. Opponensi értékelés
pdf 2010 - V.K. Értékelő lap
pdf 2008 - Felhívás
pdf 2008 - Meghívó
pdf 2008 - B.T. Konzulensi értékelés
pdf 2008 - B.T. Opponensi értékelés
pdf 2008 - B.T. Értékelő lap
pdf 2008 - E.P. Konzulensi értékelés
pdf 2008 - E.P. Opponensi értékelés
pdf 2008 - E.P. Értékelő lap
pdf 2008 - K.F. Konzulensi értékelés
pdf 2008 - K.F. Opponensi értékelés
pdf 2008 - K.F. Értékelő lap
pdf 2006 - Felhívás
pdf 2006 - Értékelő lap
pdf 2006 - B.I. Konzulensi értékelés
pdf 2006 - B.I. Opponensi értékelés
pdf 2006 - B.I. Értékelő lap
pdf 2006 - N.N. Konzulensi értékelés
pdf 2006 - N.N. Opponensi értékelés
pdf 2006 - N.N. Értékelő lap

Letölthető tanulmányokHallgatói hírek

Adó 1% felajánlása

Adó 1% felajánlható intézményünknek is!

Technikai számok:
Sola Scriptura Teológiai Főiskola: 18234385-1-13
Spalding Teológiai Képzésért Alapítvány: 18692938-2-13