ETN belépés, Tanulmányi nyilvántartás

Alapdokumentumok

Kód Megnevezés
SZ2

Intézményi tájékoztató, lásd: lentebb, Listában

Képzési és kimeneti követelmények (Teológia szak); valamint a kapcsolódó: Összesített tanterv és Előtanulmányi rend, Mintatanterv és Tantárgyleírások (lásd: Képzések/Teológia szak).
SZ3 Képzési és kimeneti követelmények (Biblikumok szakirányú továbbképzés); valamint a kapcsolódó: Mintatanterv, Előtanulmányi rend és Tantárgyleírások (lásd: Képzések/Biblikumok).
SZ4 Bibliaalapú lelkigondozás szakirányú továbbképzés; Képzési és kimeneti követelmények, Összesített tanterv, Mintatanterv, Előtanulmányi rend és Tantárgyleírások (lásd: Képzések/Biblia-alapú lelkigondozás).
SZ5 Az SZMSZ részeként
(Ftv. 21.§ 1. bek. szerint)
Foglalkoztatási Követelményrendszer
SZ6 Hallgatói követelményrendszer
( összefoglaló )
(Ftv. 21.§ 4. bek. szerint)
Felvételi szabályzat
SZ7 Hallgatói jogok és kötelességek
SZ8 Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) (valamint ennek részeként: Kreditátviteli szabályzat)
SZ9 Térítési és juttatási szabályzat
SZ10 Balesetvédelmi szabályzat
SZ12 Hallgatói fegyelmi kártérítési szabályzat
SZ13 A Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya
SZ14 A Sola Baráti Kör Alapszabálya
SZ15 Iratkezelési szabályzat
SZ16 A főiskola alapító okirata

Letölthető tanulmányokHallgatói hírek

Adó 1% felajánlása

Adó 1% felajánlható intézményünknek is!

Technikai számok:
Sola Scriptura Teológiai Főiskola: 18234385-1-13
Spalding Teológiai Képzésért Alapítvány: 18692938-2-13