ETN belépés, Tanulmányi nyilvántartás

Alapdokumentumok

Kód Megnevezés Felelős
(beosztás, név)
SZ2

Intézményi tájékoztató technikai okok miatt frissítés alatt.

Képzési és kimeneti követelmények (Teológia szak); valamint a kapcsolódó: Összesített tanterv és Előtanulmányi rend, Mintatanterv és Tantárgyleírások (lásd: Képzések/Teológia szak). Szakfelelős
(Dr. Vankó Zsuzsanna)
SZ3 Képzési és kimeneti követelmények (Biblikumok szakirányú továbbképzés); valamint a kapcsolódó: Mintatanterv, Előtanulmányi rend és Tantárgyleírások (lásd: Képzések/Biblikumok). Szakfelelős
(Dr. Prancz Zoltán)
SZ4 Bibliaalapú lelkigondozás szakirányú továbbképzés; Képzési és kimeneti követelmények, Összesített tanterv, Mintatanterv, Előtanulmányi rend és Tantárgyleírások (lásd: Képzések/Biblia-alapú lelkigondozás). Szakfelelős
(Dr. Vankó Zsuzsanna)
SZ5 Az SZMSZ részeként
(Ftv. 21.§ 1. bek. szerint)
Foglalkoztatási Követelményrendszer Főtitkár
SZ6 Hallgatói követelményrendszer
( összefoglaló )
(Ftv. 21.§ 4. bek. szerint)
Felvételi szabályzat Tudományos Tanács elnöke
(Dr. Prancz Zoltán)
SZ7 Hallgatói jogok és kötelességek Főtitkár
SZ8 Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) (valamint ennek részeként: Kreditátviteli szabályzat) Tanulmányi Osztály vezető (Starcz Andorné)
SZ9 Térítési és juttatási szabályzat Gazdasági igazgató
SZ10 Balesetvédelmi szabályzat Főtitkár
SZ12 Hallgatói fegyelmi kártérítési szabályzat Főtitkár
SZ13 A Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya A HÖK mindenkori elnöke
SZ14 A Sola Baráti Kör Alapszabálya A Sola Baráti Kör koordinátora
(Holló Péter)
SZ15 Iratkezelési szabályzat Főtitkár
SZ16 A főiskola alapító okirata Főtitkár

Letölthető tanulmányokHallgatói hírek

Adó 1% felajánlása

Adó 1% felajánlható intézményünknek is!

Technikai számok:
Sola Scriptura Teológiai Főiskola: 18234385-1-13
Spalding Teológiai Képzésért Alapítvány: 18692938-2-13